خانه / بانک مقالات و مطالعات / بازگشایی جوامع و نیاز به ارزیابی لحظه ای کووید – 19 در سطح جامعه

بازگشایی جوامع و نیاز به ارزیابی لحظه ای کووید – 19 در سطح جامعه

مترجم : سید محمد حسن میرطالب

طی ماه مه 2020، حدود 1 میلیون و 390 هزار مورد ابتلا به کووید – 19 در ایالات متحده و بیش از 4 میلیون و 300 هزار مورد در 188 کشور گزارش شده است. نیاز ضروری به اطلاعات مربوط به کووید – 19 از جمله شیوع در سطح جامعه، طیف بیماری، تست های تشخیصی و درصدی از جامعه با مصونیت در برابر SARS-CoV-2 (ایمنی جمعی) وجود دارد. این اطلاعات برای پی بردن به این که جوامع در زنجیره شیوع کووید – 19 در کجا قرار دارند و چگونه می توان مداخلات غیر دارویی را برای بازگشایی مشاغل و جامعه رده بندی کنیم، ضروری است. اطلاعات لحظه به لحظه مربوط به شیوع و سرواپیدمیولوژی برای توسعه واکسن ها و درمان های کووید – 19 ضروری هستند.

تعیین موقعیت کنونی جامعه

سازمان بهداشت جهانی و گروه های دیگر، بررسی های بسیاری برای ارزیابی فوری شرایط سلامت، مانند اقدامات ایمن سازی، و نیز ارزیابی های جمعیتی انجام داده اند. یکی از بررسی های اخیر شامل 7 خانوار از هر یک از 30 دسته که از طریق احتمال متناسب با اندازه  (probability proportionate to size)انتخاب شده اند، می باشد. از افراد منتخب درباره اینکه آنها یا یکی از اعضای خانواده علائم کووید – 19 را داشته یا دارند، تحت مراقبت های پزشکی قرار گرفته اند، آزمایش شده اند، بستری شده اند یا تحت ونیلاسیون قرار گرفته و یا فوت شده اند، سؤال می شود.

اگر یک نمونه خون و یک نمونه از مسیر تنفسی فوقانی در طی ارزیابی از افراد گرفته شود، نسبت افرادی از جامعه که دارای آنتی بادی علیه SARS-CoV-2 هستند و نیز نسبتی که در گذشته دارای علائم بوده و یا در حال حاضر دارای عفونت هستند تخمین زده می شود. این اطلاعات برای بررسی تاثیر استرانژی های گذشته جامعه برای کاهش عفونت و نیز تعیین مسیر استراتژی های آینده لازم است. بررسی های فوری همزمان در جوامع مختلف می تواند اطلاعات قابل تعمیم در مناطق جغرافیایی مختلف فراهم کند تا امکان هماهنگی مداخلات بهداشتی ایجاد شده و تعامل اجتماعی یکپارچه تری فراهم شود.

یک مثال فرضی نشان می دهد چگونه اطلاعات حاصل از بررسی ها و ارزیابی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک می توانند موقعیت جامعه را در زنجیره انتقال بیماری تعیین کنند. در این مثال، فرض کنید اطلاعات حاصل از آزمایشگاه ها نشان می دهد که 3000 آزمایشگاه کیس هایی از ابتلا به کووید – 19 در جامعه ای با 500 هزار نفر جمعیت را نشان می دهد. هم چنین فرض کنید بررسی های اجتماعی نشان می دهد که تنها 10% از افراد دارای علائم، مورد آزمایش قرار گرفته اند؛ بنابراین تنها 10% از بیماران مشکوک تشخیص داده شده اند. تعمیم این نتایج به یک جامعه بزرگتر نشان می دهد که حدوداً 30 هزار نفر در جامعه دارای بیماری با علائم بوده اند.

نسبت افراد دارای علائم در بررسی های فوری می تواند با نتایج سرولوژیک مقایسه شود تا نسبت افرادی که دارای عفونت بدون علامت SARS-CoV-2 هستند تخمین زده شود. با فرض این که ارزیابی های سرولوژیک در این جامعه نشان دهنده این هستند که 20% جمعیت دارای آنتی بادی علیه SARS-CoV-2 است، برون یابی این اطلاعات بیان می کند که حدود 100 هزار نفر در این جامعه آلوده شده اند (2/0 × 500000). اگر عدد تکثیر (میانگین کیس هایی که از یک نفر آلوده شده اند) برای کووید – 19 برابر 2/2 باشد، بنابراین نسبت افرادی از جمعیت که باید به SARS-CoV-2 ایمن باشند تا ایمنی جمعی حاصل شود، برابر 55% خواهد بود. نتایج ارزیابی های جامعه و سرواپیدمیولوژی (که اظهار می کنند 20% جمعیت دارای آنتی بادی علیه SARS-CoV-2 هستند) نشان می دهد که ایمنی جمعی بدست نیامده و 35% دیگر از افراد باید ایمن شوند تا ایمنی جمعی کسب شود. این نتایج هم چنین اظهار می کنند که در این جامعه، انتقال SARS-CoV-2 می تواند ادامه داشته باشد و بنابراین اقدامات بهداشت عمومی باید بر این اساس باشند.

مدل افزاینده (multiplier model) ، یک مدل مکمل برای تعیین موقعیت جامعه در یک پاندمی است. نتایج بررسی ها نیازمند اصلاح هستند؛ چرا که همه افراد دارای علائم، تحت مراقبت های پزشکی قرار نمی گیرند، همه پزشک ها و مراکز بهداشتی درمانی دستور آزمایش کووید – 19 را نمی دهند، کیت های آزمایشی و منابع ممکن است در دسترس نباشند و نیز حساسیت آزمایشات 100% نیست. این مدل طی پاندمی آنفولانزا A (H1N1) در سال 2009 در ایالات متحد مورد استفاده قرار گرفت که از طریق یکسری فاکتور های افزاینده حاصل از ارزیابی های اجتماعی، نسبت افرادی که دارای علائم شبه آنفولانزا هستند و تحت مراقبت پزشکی قرار گرفته اند، نسبت کسانی که به دنبال درمان رفته و از آنها نمونه تشخیصی جمع آوری شده است، حساسیت آزمایش ها و نیز نسبت کیس های تایید شده توسط آزمایشگاه را تخمین می زند. بر اساس این مدل، با اینکه تنها 43 هزار و 677 مورد آنفولانزا A توسط آزمایشگاه ها تایید شده بود، تخمین زده شد که در طی 4 ماه اول پاندمی، حدود 8/1 تا 7/5 میلیون نفر آلوده شده بودند.

این مدل هم چنین در پایان پاندمی آنفولانزا A استفاده شد که در ترکیب با نتایج دیگر، تخمین زد حدود 40% افراد مبتلا به آنفولانزا A بدون علامت بوده اند.

تعیین موقعیت جامعه در ماه های آینده

پیش بینی سناریو های احتمالی کووید – 19 در آینده، برای سیاست گذاری ها، برنامه ریزی های بهداشت عمومی و توسعه مداخلات درمانی لازم است. جوامع باید برای تعیین شدت مداخلات غیر دارویی، با فرض شناخت سناریوها و روند آنها، در مورد سناریو های آینده طرح ریزی کنند و در مورد زمان بازگشایی مدارس و مشاغل تصمیم گیری نمایند. به علاوه، اطلاعات درباره سطح پایه ایمنی برای طرح ریزی آزمایشات بالینی واکسن ها و داروها لازم است. بررسی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک در ترکیب با رویکرد های مدل سازی، ابزار های مفیدی برای پیش بینی سناریو های آینده است.

مدل های پیش بینی سناریو های مختلف ملی و محلی برای کووید – 19 توسط گروه های مختلف ارائه شده اند. اطلاعات ورودی این مدل ها شامل موارد تایید شده آزمایشگاهی ابتلا و مرگ ناشی از کووید – 19، تعداد افراد دارای علائم و مورد آزمایش قرار گرفته و نیز حساسیت تست های تشخیصی می باشد. سایر ورودی ها شامل ارزیابی تاثیر تلاش های جامعه برای کاهش بیماری و دستیابی به ایمنی جمعی بر کاهش بروز کووید – 19 می باشد. با این که این مدل ها بسیار بحث برانگیز بوده اند، بررسی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک می توانند اطلاعاتی را جمع آوری کنند تا تردید و عدم قطعیت درباره فرض های اساسی را کاهش دهند. بررسی های مکرر می تواند از میزان موفقیت مداخلات غیر دارویی و پیشرفت به سمت ایمنی جمعی، برآورد های مقطعی ارائه دهد.

گروه های بسیاری اقدام به بررسی های اجتماعی و سرواپیدمیولوژیک کرده اند. در گزارشی اولیه از یک بررسی که در تاریخ 3 آوریل 2020 در 3 نقطه و از 3330 نفر به عنوان نماینده از Santa Clara County کالیفرنیا با جمعیت 9/1 میلیون نفر انجام گرفت، 5/2 تا 2/4 درصد افراد دارای ایمنی بودند و 956 کیس تایید شده کووید – 19 تا 1 آوریل گزارش شده بود؛ این اطلاعات نشان می دهد که به ازای هر مورد مبتلا و تایید شده با تست های لابراتواری، 50 تا 85 نفر دارای آنتی بادی بودند. البته بدلیل این که اختصاصیت آزمایش 100% نبوده، پتانسیل وجود جواب مثبت کاذب در این جمعیت با شیوع کم وجود دارد و در نتیجه افزاینده ممکن است کمتر از انتظار باشد.

در بررسی دیگری که در 40 ناحیه از نیویورک با جمعیت 4/19 میلیون نفر در اواسط آوریل صورت گرفت، بین 3000 نفر که در حال خرید بودند، 9/13‌% دارای ایمنی بودند؛ با 213 هزار و 779 کیس تایید شده تا 15 آوریل؛ این اطلاعات نشان می دهد که به ازای هر کیس تایید شده توسط آزمایشگاه، 13 نفر دارای آنتی بادی بودند.

ارزیابی دقیق کووید – 19 در سطح جامعه، نیازمند مدارک قابل اطمینانی است درباره نسبت افراد دارای علائم که تحت آزمایش قرار گرفته اند، نسبت افراد بدون علائم، بروز افزایشی کووید – 19، نسبت افراد بستری شده و نیز نسبت افرادی که بر اثر بیماری فوت می کنند. اندازه گیری پی‌درپی سطح آنتی بادی و ایمنی افراد برای رده بندی مداخلات غیر دارویی و برای توسعه واکسن و درمان های کووید – 19 نیاز است. بررسی های یکپارچه جامعه و سرواپیدمیولوژیک همراه با مدلسازی و رویکرد های افزاینده برای برآورد میزان شیوع کووید – 19 در سطح جامعه، برای ارزیابی وضعیت کنونی پاندمی، تصمیم گیری درباره مداخلات آینده و بازگشت تدریجی به فعالیت های عادی در جوامع لازم است.

منبع :

Reopening society and the need for Real-Time Assessment of COVID-19 at the Community level ; JAMA journals ; May 2020

 

همچنین ببینید

نگاهی برمقالات : بخش روماتولوژی – شماره سوم – اول تیر ماه

شماره سوم – نیمه اول تیر ماه 1399 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *