مطالب اخیر

دستور العمل نگهداری از حیوانات خانگی در بحران کووید 19

مترجم : احسان رعنایی منبع : مرکز کنترل بیماری های آمریکا ( CDC ) https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prepare/animals.html نکات کلیدی کورونا ویروس ها یک خانواده بزرگ از ویروس ها هستند که برخی از آن ها باعث بیماری در انسان ها می شوند و برخی دیگر باعث ایجاد بیماری در انواع خاصی از حیوانات …

بیشتر بخوانید »

طرح پیشنهادی برای ادامه تحصیل دانشجویان رشته پزشکی در بحران کووید 19

با توجه به مطالبی که در مقاله پیشین ذکر شد ، کارآموزان و کارورزان به سبب جابجایی در میان دانشکده پزشکی و بیمارستان های آموزشی می توانند به عنوان ناقل بیماری عمل کنند و در نتیجه ادامه تحصیل ایشان در شرایط کنونی میسر نیست . با توجه به پیش بینی …

بیشتر بخوانید »

نتایج نخستین نظرسنجی تخصصی کارآموزان رشته پزشکی در ارتباط با آموزش مجازی

در هفته گذاشته به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی نخستین نظرسنجی جهت بررسی راهکار های آموزش مجازی از کارآموزان محترم رشته پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به عمل آمد . نتایج کلی نظرسنجی به صورت تجمیعی : تعداد افراد شرکت …

بیشتر بخوانید »